Givartyper, beskrivning:

Gängad givare R 1/2" och NPT 1/2”. (1 och 2)

Den gängade givaren med anslutning R ½” gänga är avsedd för rena medier. Vid media-temperaturer högre än +90 °C används vattensäcksrör eller liknande för att förhindra för hög temperatur.
Normalt är den gängade anslutningen tillräcklig för att hålla givaren på plats. Vid särskilda krav och vid montering på vägg kan givaren stagas med en monteringssats.
(Undantag: Tillverkas normalt ej med Tantal membran.)

Gängad givare R 11/2” med framskjutet membran. (3)

Denna givare med anslutning R1½” gänga är avsedd för fiberhaltiga och trögflytande medier. Det framskjutna frontmembranet har direkt-kontakt med mediet utan ficka.
Adapter för anslutning till 2" gänga samt svetshylsa för R1½” finns som tillbehör. Ingen extra montering behövs. Givaren kan även anslutas i invändigt gängat hål R1½”, t ex rörmuff eller avstängningsventil.
(Undantag: Givare av denna typ med Tantal-membran tillverkas endast i tryckområden högre än 35 kPa.
Högsta tryckområde för denna typ är 4 MPa)

Flänsansluten givare.
Fläns 80 mm/3”, Fläns 50 mm/2” och DRD fläns. (4, 5 och D)

En flänsansluten givare är avsedd för nivåmätning i öppna och slutna tankar med flytande medier även om de är fiberhaltiga eller trögflytande. Risken för igensättning är eliminerad av det stora frilagda membranet.
Givaren monteras mellan standardiserade flänsringar. Givaren passar för lösflänsar av ANSI- eller DIN-typ.
Om fläns önskas levererad måste flänstyp anges vid beställning (se Tillbehör).
PTE200 med fläns 50 mm/2" med sex hål som passar motfläns MWP10 offereras på begäran.
(Undantag: Givare av denna typ med Tantal-membran tillverkas endast i tryckområden högre än 35 kPa.
Högsta tryckområde för denna typ är 4 MPa. OBS begränsningen sätts av flänsval.)

Hygienisk klampansluten givare.
Klamp38, Klamp51 och Varivent. (9, A och V)

En klampansluten givare används där särskilda hygienkrav föreligger, t ex inom läkemedelsindustrin. Givaren är utförd enligt ISO 2852 och lätt att montera och demontera.
Om klamp 38-anslutning saknas kan fastspänningsring, kopplingsända och tätningsring beställas som tillbehör. Även anslutningsdetaljer för klamp 51 och Varivent kan beställas men lagerförs ej.
(Undantag: Givare av denna typ tillverkas normalt ej med RF eller Tantalmembran.
Högsta tryckområde för klamp 38/51 och Varivent är 2 MPa.
OBS begränsningen sätts av val av fastspänningsring.)

Hygienisk skruvansluten givare.
DIN11851/40 mm, SMS Rd60-6, DIN11851/50 mm. (7, 8, C, E)

En skruvansluten givare ger hygienisk anslutning för tex. livsmedel. Det mot mediet frilagda membranet gör att mätning kan ske även på trögflytande medier utan risk för igensättning.
Givaren monteras via Rd 60-6 anslutning enligt SMS 1146, DIN 405 och DIN 11851. Givaren skruvas fast i anslutningen.
(Undantag: Givare av denna typ tillverkas normalt ej med RF eller Tantal-membran.
Högsta tryckområde för DIN11851/40 är 2 MPa. Högsta tryckområde för SMS Rd60-6 är 8 MPa.)

Givare utbytbar under drift. (6)

Denna givare är avsedd för flytande medier, även trög-flytande eller fiberhaltiga. Det framskjutna frontmembranet har direktkontakt med mediet utan ficka.
Givaren kan bytas under drift och består av tre delar; givare, kulventil och svetshylsa/kläm-fläns. Klämfläns passar för 80 mm lösflänsar av ANSI- eller DIN-typ och kan då installeras för nivåmätning i tankar enligt hydrostatprincipen.
(Undantag: Givare av denna typ tillverkas endast i tryckområden högre än 35 kPa. Högsta tryckområde för denna typ är 2 MPa)

Differenstryckgivare. (G, H och T)

Differenstrycksgivare används för att mäta skillnadstryck. Givartypen G och H kan arbeta med höga statiska tryck, både enkel-och dubbelsidiga (upp till 15 MPa). Anslutningstypen G har gängad anslutning och typ H ena sidan gängad och den andra med fläns 80 mm/3”. Typ G och H används tex. för nivåmätning i trycksatta kärl samt för flödesmätning på gas, vätska och ånga. Andra användningsområden är differenstryckmätning över filter eller värmeväxlare samt tryckmätning med snäva mätomfång där det finns risk för stora ensidiga övertrycks-belastningar.
Differenstrycksvarianten T kan tillverkas med processanslut-ningarna 3-9, A, C, D, E och V. Ena sidan är då direktansluten och andra sidan via ett kapillär-rör (normal längd 2000 mm, annan längd anges vid beställning.)
(Undantag: Differenstrycksvarianterna G och H: Gängad anslutning tillverkas endast med Hastelloy membran.
Flänsansluten givare tillverkas ej med Tantal membran
Differenstrycksvarianten T: Max statiskt tryck är lika med max överbelastning för tryckområdet. I övrigt samma undantag som för vald processanslutning.)

Givare med kapillärrör. (N)

Denna variant av PTE200 är utförd så att processanslutningen (med mätmembranet) är skild från transmitterelektroniken med ett kapillärrör (ange längd vid beställning). Varianten kan tillverkas med processanslut-ningarna 3-9, A, C, D, E och V.
Varianten är framtagen för att bättre klara applikationer där det finns risk för kraftiga vibrationer eller hög omgivningstemperatur.
Klarar extremt höga media-temperaturer. (Max 275 grader C med standard fyll olja.)
(Undantag: Samma undantag som för vald processanslutning.)