Godkännanden

PT 60 med anslutningarna 7, 8, 9, A, D, E och V är godkända för 3A.

PT 60HE och PT 60PAE är godkänd för användning i explosionsfarliga miljöer, EExia IIC T4 (ATEX), av NEMKO.

PT 60 är CE märkt enligt direktiven för EMC och direktivet för tryckbärande anordningar, PED.