PI2000


PI2000 är ett verktyg för konfigurering, kalibrering och dokumentation av PT 60H. PI2000 levereras på CD-ROM för Windows 95/98/2000 och Windows NT.

PI2000 innehåller en databas med tillgängliga givartyper och programmet kan konfigurera givarspecifika värden samt utföra underhålls- och utsignals-kalibrering och ”autozero”. Dessutom utför PI2000 kopiering av befintlig konfiguration, backup på hårddisk, sändning/ mottagning via standard HART-kommunikation och självtest med larmfunktion.

PI2000 innehåller online-presentation av hjälpfunktioner, datablad och användar-beskrivning.